Cuộc trưng bày chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trương Quang Trọng” được khai mạc sáng ngày 26/6 tại thành phố Quảng Ngãi.

Cuộc trưng bày này do Bảo tàng TH Quảng Ngãi thực hiện, là một trong những nội dung quan trọng trong Hội thảo khoa học cấp gia “Đồng chí Trương Quang Trọng, người chiến sĩ cộng sản kiên cường của quê hương Núi Ấn , Sông Trà” do Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

trung-bay

Với hơn 30 hình ảnh, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trương Quang Trọng, cuộc trưng bày đã tạo cho cuộc Hội thảo thêm phần sinh động, trang trọng, qua đó, làm sáng tỏ hơn về thân thế và những đóng góp của đồng chí Trương Quang Trọng đối với cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương Quảng Ngãi nói riêng, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.