goc-trung-bay-chu-quyen

Một góc trưng bày “Quảng Ngãi với việc bảo vệ chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”

Nhận thức được tầm quan trọng của biển Đông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, từ đầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn đã lấy ngư dân các làng An Vĩnh, An Hải (hai bên cửa biển Sa Kỳ) và ngư dân hai xã An Vĩnh, An Hải (trên đảo Lý Sơn) cùng một số ngư dân vùng ven biển Nam Trung Bộ để thành lập đội Hoàng Sa, làm nhiệm vụ khai thác tài nguyên, đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, dựng bia thiết lập chủ quyền của nhà nước phong kiến Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoạt động này duy trì liên tục từ thời điểm đó và kéo dài về sau.

le-khao-le

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở huyện đảo Lý Sơn

mo-hinh-ghe-cau

Mô hình ghe câu – phương tiện đưa binh phu đi tuần phú và tìm kiếm hải vật trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (từ đầu TK XVII đến giữa TK XIX)

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi hiện lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật là bằng chứng quý báu, sinh động, chứng minh chủ quyền từ lâu đời của nhà nước Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

to-lenh-cu-nguoi-di-hoang-sa-o-ly-son

Tờ lệnh của các quan đứng đầu tỉnh Quảng Ngãi về việc phái binh thuyền ra đảo Hoàng Sa (năm 1834)