Để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03-2/1930-03/2/2020), và ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2019, Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi phát động “Cuộc vận động nhân dân hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi” .

Cuộc vận động hướng tới các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh ủng hộ, hiến tặng các hiện vật, tài liệu có nội dung phản ánh lịch sử hào hùng của Quảng Ngãi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Những hiện vật, tài liệu này sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ngãi để phục vụ các đợt trưng bày, góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự đa dạng các biểu đạt văn hoá trong kho tàng văn hoá Việt Nam, đồng thời là một minh chứng sống động về sức sống, sức lan toả của văn hoá truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập của văn hoá, qua đó giúp nhân dân cả nước hiểu nhiều hơn, sâu rộng hơn về Quảng Ngãi anh dũng kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Bảo tàng Quảng Ngãi mong muốn nhận được sự giúp đỡ hiến tặng hiện vật, tư liệu từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Mọi thông tin xin liên hệ:

  1. – Ông Lê Hồng Khánh – Q. Giám đốc Bảo tàng. Số điện thoại liên lạc: 0913.427.725.
  2. – Ông Đoàn Ngọc Khôi – Phó giám đốc Bảo tàng. Số điện thoại liên lạc: 0913.428.210.
  3. – Bà Nguyễn Thị Phương Dung – Trưởng phòng Nghiên cứu – Sưu tầm. Số điện thoại liên lạc: 0976373637.
  4. – Bà Tạ Thị Di Hà – Cán bộ phòng Nghiên cứu – Sưu tầm. Số điện thoại liên lạc: 0972.130.530.
  5. – Ông Nguyễn Anh Đạt – Cán bộ phòng Nghiên cứu – Sưu tầm. Số điện thoại liên lạc: 0905.837.250.

 

van-ban-van-dong-hien-tang-hien-vat-0

van-ban-van-dong-hien-tang-hien-vat-1