GOC-TRUNG-BAY-HRE

Một góc trưng bày văn hóa Hre tại Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi

goc-ca-dong

Một góc trưng bày văn hóa Ca Dong tại Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi

Vùng núi rừng phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi (gồm các huyện Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ) là địa bàn cư trú lâu đời của các tộc người bản địa: Hre, Cỏ và Cadong (một nhánh địa phương của người Xơ Đăng).

Văn hóa các tộc người thiểu số ở Quảng Ngãi vừa có những nét tương đồng với văn hóa các tộc người Trường Sơn – Tây Nguyên, vừa có những nét riêng biệt, độc đáo, phản ánh bản sắc dân tộc người, chịu sự chi phối của các điều kiện địa văn hóa và sự giao thoa với các văn hóa Việt.

nha-mo-hre

Nhà mồ Hre

cong-cu-sinh-hoat-cor

Một số dụng cụ dùng trong đời sống của người Cor

Nội thất Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi có bố trí gian trưng bày văn hóa các tộc người thiểu số trong tỉnh; còn ở khu sân vườn có phục dựng nhà sàn của người Hre và nhà sàn của người Ca Dong.

nha-san-hre

Nhà sàn Hre trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi

nha-san-ca-dong

Nhà sàn Ca Dong trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi