Tượng phu sĩ Champa Phú Hưng (Niên đại thế kỷ IX-X) có nguồn gốc từ tháp Phú Hưng (Tam Kỳ, Quảng Nam) do công an tỉnh Quảng Ngãi thu giữ và chuyển giao cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi voà năm 1994. Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng thể hiện vị thầy thông thái của Champa với phong cách nghệ thuật tạc tượng đạt đến trình độ hoàn mỹ, mang đặc trưng bản địa của văn hoá Champa, đạt đến sự hoàn hảo, vô cùng quý giá.

Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thủ pháp nghệ thuật hiện thực, là sản phẩm độc nhất vô nhị có giá trị thẩm mỹ thuộc phong cách nghệ thuật Mỹ Sơn A1, còn gọi là phong cách Trà Kiệu muộn trong nghệ thuật điêu khắc đá của văn hoá Champa.

Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng được công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2018.